Երաշխիքային սպասարկում

Երաշխիքային անվճար սպասարկումը կատարվում է միայն երաշխիքային կտրոնի առկայության դեպքում և նրանում նշված ժամկետի ընթացքում: Սպասարկումն իրականացվում է 30 օրվա ընթացքում:
Ապրանքը տեղափոխելու ծախսերը կատարում է գնորդը:

Երաշխիքային անվճար սպասարկման պարտավորությունը վերանում է, եթե.
1. Արտադրանքի վրայից բացակայում են երաշխիքային պիտակները կամ գործարանային համարը,
2. Խախտվել են շահագործման կանոնները,
3. Կատարվել է սարքի անհամապատասխան կամ անկանոն էլեկտրական սնուցում,
4. Առկա են մեխանիկական ազդեցության հետքեր,
5. Սպասարկումը կատարվել է ինքնուրույն կամ երրորդ անձի կողմից,
6. Երաշխիքը չի գործում ծրագրային ապահովման վրա,
7. Երաշխիքը չի տարածվում մարտկոցների և սնուցման բլոկների վրա: